Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12899-1/Oprava 1

STN EN 12899-1/Oprava 1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12899-1/Oprava 1
Platnosť: Valid
Pages 2
language
SK
hard copy 0,00€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) without ability to print, with ability to copy 0,00€
c) with ability to print and copy 0,00€
Slovak title Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky
English title Fixed, vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs
Publication date 01. 03. 2009
Withdrawal date
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7021
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/09
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 1 EN 12899 špecifikuje požiadavky na celkové zostavy dopravných značiek (vrátane nosičov), na dopravné značky (podklad značky s lícnou stranou), na podklady značiek (bez lícnej strany) a na iné dôležité súčasti (retroreflexné fólie, nosiče a osvetlenia).