Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-2/Oprava AC

STN EN 1991-1-2/Oprava AC

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1991-1-2/Oprava AC
Validity: Valid
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 0,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 0,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 0,00€
Slovak title Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom
English title Eurocode 1:Actions on structures.Part 1-2:General actions.Actions on structures exposed to fire
Release Date: 01. 06. 2009
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.50, 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 0035
Level of incorporation: idt EN 1991-1-2:2002/AC:2009
Official Journal 05/09
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Metódy uvedené v tejto časti 1-2 EN 1991 sa použijú na navrhovanie objektov s požiarnym zaťažením, ktoré sa týka budovy a jej prevádzky.