Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1990

STN EN 1990

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1990
Platnosť: Platná
Počet strán: 68
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 24,40€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21,96€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24,40€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31,72€
Slovenský názov: Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
Anglický názov: Eurocode. Basis of structural design
Dátum vydania: 01. 08. 2009
Dátum zrušenia:
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0031
Úroveň zapracovania: idt EN 1990:2002
Vestník: 07/09
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A1 V 08/06, Zmena *A1/NA V 01/07, Oprava *A1/AC V 03/09, Zmena *NA1 V 07/09, Oprava *A1/AC2 V 10/10, Oprava *A1/O1 V 02/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1990:2004-01 (73 0031), STN EN 1990/NA:2004-10 (73 0031), STN 73 0020:1989-12, STN 73 0031:1988-12, STN 73 0033:1990-05, STN 73 1000:1987-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1990 určuje zásady a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť konštrukcií, popisuje zásady ich navrhovania a overovania a uvádza pokyny pre súvisiace hľadiská spoľahlivosti konštrukcií.