Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI 33 4591/Zmena 1

TNI 33 4591/Zmena 1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: TNI 33 4591/Zmena 1
Validity: Valid
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 2,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 2,52€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 2,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 3,64€
Slovak title Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie
English title Commentary to STN P CLC/TS 50131-7:2004. Intrusion system inspections and functional testing. Electrical installation professional inspections
Release Date: 01. 06. 2010
Date of withdrawal:
ICS: 13.310, 13.320
Sorting character/National clasification code 33 4591
Level of incorporation:
Official Journal 05/10
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: STN P CLC/TS 50137-7: 2004 poskytuje návod na riešenie etáp realizácie EZS od návrhu systému až po uvedenie do prevádzky. Niektoré články tejto normy však neposkytujú dostatočne podrobný návod na postup činností v rámci jednotlivých etáp. Táto norma tiež neobsahuje odkazy na národnú legislatívu spojenú s odbornými prehliadkami elektrických zariadení. Táto technická normalizačná informácia (TNI) obsahuje informácie doplňujúce alebo upresňujúce ustanovenia o možnostiach riešenia tejto problematiky. STN P CLC/TS 50137-7 obsahuje v opise činností spojených so zriadením systému EZS pojmy ako "funkčné skúšky" alebo "prehliadka". V norme sa nevyskytuje pojem "odborná prehliadka EZS" a to ani ako východisková odborná prehliadka alebo pravidelná odborná prehliadka (ktoré vykonávajú elektrotechnici špecialisti so zameraním na bezpečnú prevádzku elektrických zariadení). Norma hovorí v samostatných kapitolách len o prehliadke, funkčnom preskúšaní a údržbe systému EZS.