Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 334591

Number of records: 86

Back
33 4591 Valid

Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie

Release Date: 01.04.2007

33 4591 Valid

Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie

Release Date: 01.05.2007

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.06.2007

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory

Release Date: 01.03.2009

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)

Release Date: 01.03.2009

33 4591 Valid

Súbor vysvetlení k normám na poplachové systémy

Release Date: 01.03.2009

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 3: Ústredne

Release Date: 01.02.2010

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.04.2010

33 4591 Valid

Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie

Release Date: 01.06.2010

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 7: Pokyny na používanie

Release Date: 01.12.2010

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.04.2011

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 5-4: Skúšanie kompatibility systému pre zariadenia EZS/TPS umiestnené v chránených priestoroch

Release Date: 01.10.2012

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 11: Tiesňové hlásiče

Release Date: 01.12.2012

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

Release Date: 01.08.2013

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

Release Date: 01.08.2013

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

Release Date: 01.08.2013

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

Release Date: 01.06.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

Release Date: 01.06.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

Release Date: 01.06.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory

Release Date: 01.08.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)

Release Date: 01.08.2014

Dotaz zabral 0,393s.