Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-4-444

STN 33 2000-4-444

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-4-444
Validity: Valid
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením
English title Low-voltage electrical installations.Part 4-444:Protection for safety.Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
Release Date: 01. 07. 2011
Date of withdrawal:
ICS: 91.140.50
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: mod IEC 60364-4-44:2007, idt HD 60364-4-444:2010, idt HD 60364-4-444:2010/Cor. Jul.:2010
Official Journal 06/11
Amendments Oprava *1 V 10/13, Oprava *2 V 02/22
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Predmetom normy je poskytnúť požiadavky a odporúčania na elektrické inštalácie s cieľom vyhnúť sa dôsledkom elektromagnetického rušenia alebo zníženia dôsledkov elektromagnetických rušení.