Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 9239-1

STN EN ISO 9239-1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 9239-1
Platnosť: Platná
Počet strán: 28
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Skúšky reakcie podlahových krytín na oheň. Časť 1: Určovanie správania sa pri horení s použitím zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2010)
Anglický názov: Reaction to fire tests for floorings.Part 1:Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO 9239-1:2010)
Dátum vydania: 01. 03. 2011
Dátum zrušenia:
ICS: 13.220.40, 59.080.60, 97.150
Triediaci znak: 92 0212
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 9239-1:2010, idt ISO 9239-1:2010
Vestník: 02/11
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 9239-1:2010-11 (92 0212)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto časti EN ISO 9239 sa určuje metóda na hodnotenie správania pri horení a šírenia plameňov za podmienok proti smeru prúdenia v prípade horizontálne montovaných podlahových krytín vystavených gradientu sálavého tepelného toku v skúšobnej komore pri zapálení plameňov horáka.