Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 1211

STN 73 1211

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 73 1211
Platnosť: Valid
Pages 48
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov
English title Assessment of concrete structures of existing panel buildings
Publication date 01. 02. 2011
Withdrawal date
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 1211
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/11
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma je určená na posudzovanie existujúcich montovaných betónových konštrukcií panelových budov pre bytovú a občiansku výstavbu, ktoré sú zhotovené z obyčajného hutného betónu prostého, slabo vystuženého, vystuženého a predpätého.