Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1090-1/Oprava AC

STN EN 1090-1/Oprava AC

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1090-1/Oprava AC
Validity: Withdrawn
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 0,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 0,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 0,00€
Slovak title Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov
English title Execution of steel structures and aluminium structures.Part 1:Requirements for conformity assessment of structural components
Release Date: 01. 02. 2011
Date of withdrawal: 01. 07. 2014
ICS: 91.080.10
Sorting character/National clasification code 73 2601
Level of incorporation: idt EN 1090-1:2009/AC:2010
Official Journal 01/11
Amendments
Replaced by: STN EN 1090-1+A1:2012-05 (73 2601)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma určuje požiadavky na posudzovanie zhody funkčných vlastností dielcov z konštrukčnej ocele a hliníka, rovnako ako pre stavebné montované celky uvádzané na trh ako stavebné výrobky.Posudzovanie zhody zahŕňa výrobné charakteristiky a kde je to vhodné, aj konštrukčné vlastnosti.