Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.080.10

Number of records: 227

Back
73 2037 Valid

Zaťažovacie skúšky kovových stavebných dielcov

Release Date: 05.06.1985

01 3483 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy kovových konštrukcií

Release Date: 18.06.1986

01 3484 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Značky spojovacích súčastí a dier na výkresoch kovových konštrukcií

Release Date: 13.10.1986

73 2039 Valid

Náhradné zaťažovacie skúšky oceľových konštrukcií a dielcov

Release Date: 27.03.1987

73 2037 Valid

Zaťažovacie skúšky kovových stavebných dielcov

Release Date: 01.01.1988

73 2089 Valid

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.08.2006

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.11.2006

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-8: Navrhovanie uzlov

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-10: Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-10: Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky

Release Date: 01.04.2007

73 2089 Valid

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.04.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.05.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-12: Doplnkové pravidlá na rozšírenie platnosti EN 1993 pre ocele do pevnostnej triedy S 700

Release Date: 01.08.2007

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

Release Date: 01.08.2007

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie

Release Date: 01.08.2007

73 1201 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.11.2007

73 1401 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.12.2007

73 2089 Valid

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.12.2007

73 6205 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

Release Date: 01.12.2007

Dotaz zabral 0,428s.