Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50529-2

STN EN 50529-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 50529-2
Platnosť: Valid
Pages 16
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Norma EMC na siete. Časť 2: Drôtové telekomunikačné siete s koaxiálnymi káblami
English title EMC Network Standard.Part 2:Wire-line telecommunications networks using coaxial cables
Publication date 01. 06. 2011
Withdrawal date
ICS: 33.060.40
Triediaci znak: 33 3437
Úroveň zapracovania: idt EN 50529-2:2010
Vestník: 05/11
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma EMC špecifikuje požiadavky na emisie pochádzajúce zvnútra drôtových telekomunikačných sietí, ktoré využívajú koaxiálne káble a odolnosť týchto sietí vrátane ich vnútroobjektových rozšírení po-mocou odkazov na harmonizované normy na výrobky a na iné normy s požiadavkami na EMC v kombinácii so správnou inžinierskou praxou, keď sú nainštalované a keď sa prevádzkujú podľa plánu.