Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 33.060.40

Počet záznamov: 119

Späť

Platná

Vydanie: 10.03.1977

CS

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.09.1977

CS

Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1984

CS

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1993

CS

Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1997

EN

Digitálne systémy pre televízne a rozhlasové vysielanie a dátovú službu. Štruktúra rámca, kódovanie kanálov a modulácia pre káblové systémy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

SK

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2008

SK

Digitálny širokopásmový káblový prístup k verejnej telekomunikačnej sieti. Časovo kritické multimediálne služby IP. Časť 12: Protokol prenosu signalizácie internetom (ISTP)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2008

SK

Digitálny širokopásmový káblový prístup k verejnej telekomunikačnej sieti. Časovo kritické multimediálne služby IP. Časť 23: Prístupové koncové zariadenie s internetovým protokolom - signalizácia riadenia vedenia (IPAT-LCS)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2008

EN

Rozvod satelitného signálu jediným koaxiálnym káblom v samostatných domových inštaláciách

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2009

EN

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 4: Pasívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2009

EN

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 5-1: IP brány a rozhrania hlavných staníc

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2011

SK

Norma EMC na siete. Časť 2: Drôtové telekomunikačné siete s koaxiálnymi káblami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2011

EN

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2012

SK

Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

EN

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 1: Všeobecne – DOCSIS 3.0

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

EN

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 2: Fyzická vrstva – DOCSIS 3.0

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

EN

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 3: Zostupné rádiofrekvenčné rozhranie – DOCSIS 3.0

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

EN

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 4: Protokoly MAC a hornej vrstvy – DOCSIS 3.0

Objednať normu

Dotaz zabral 0,408s.