Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.060.40

Number of records: 119

Back
34 2100 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Release Date: 10.03.1977

34 2300 Valid

Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

Release Date: 21.09.1977

34 2100 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

Release Date: 01.02.1984

33 2160 Valid

Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

Release Date: 01.04.1993

87 0429 Valid

Digitálne systémy pre televízne a rozhlasové vysielanie a dátovú službu. Štruktúra rámca, kódovanie kanálov a modulácia pre káblové systémy

Release Date: 01.12.1997

36 7211 Valid

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN

Release Date: 01.12.2001

36 7211 Valid

Káblové rozvody informačnej techniky v budovách. Časť 1: Základný prístup ISDN

Release Date: 01.09.2003

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 9: Rozhrania pre hlavné stanice televíznych káblových rozvodov a družicových spoločných televíznych antén a pre podobné profesionálne zariadenia spracúvajúce transportné toky DVB/MPEG-2

Release Date: 01.09.2003

87 1909 Valid

Digitálny širokopásmový káblový prístup k verejnej telekomunikačnej sieti. Časovo kritické multimediálne služby IP. Časť 12: Protokol prenosu signalizácie internetom (ISTP)

Release Date: 01.02.2008

87 1909 Valid

Digitálny širokopásmový káblový prístup k verejnej telekomunikačnej sieti. Časovo kritické multimediálne služby IP. Časť 23: Prístupové koncové zariadenie s internetovým protokolom - signalizácia riadenia vedenia (IPAT-LCS)

Release Date: 01.02.2008

36 7213 Valid

Rozvod satelitného signálu jediným koaxiálnym káblom v samostatných domových inštaláciách

Release Date: 01.05.2008

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 4: Pasívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete

Release Date: 01.01.2009

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 5-1: IP brány a rozhrania hlavných staníc

Release Date: 01.08.2009

33 3437 Valid

Norma EMC na siete. Časť 2: Drôtové telekomunikačné siete s koaxiálnymi káblami

Release Date: 01.06.2011

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia

Release Date: 01.10.2011

92 0204 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

Release Date: 01.03.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 1: Všeobecne – DOCSIS 3.0

Release Date: 01.05.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 2: Fyzická vrstva – DOCSIS 3.0

Release Date: 01.05.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 3: Zostupné rádiofrekvenčné rozhranie – DOCSIS 3.0

Release Date: 01.05.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 4: Protokoly MAC a hornej vrstvy – DOCSIS 3.0

Release Date: 01.05.2012

87 2878 Valid

Prístup, koncové zariadenia, prenos a multiplexovanie (ATTM). Prenosové systémy tretej generácie pre interaktívne služby káblovej televízie – káblové modemy IP. Časť 5: Služby zabezpečenia – DOCSIS 3.0

Release Date: 01.05.2012

Dotaz zabral 0,427s.