Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13212

STN EN 13212

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 13212
Platnosť: Platná
Počet strán: 16
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby
Anglický názov: Road marking materials.Requirements for factory production control
Dátum vydania: 01. 12. 2011
Dátum zrušenia:
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7017
Úroveň zapracovania: idt EN 13212:2011
Vestník: 11/11
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13212:2003-07 (73 7017)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky pre vnútropodnikovú kontrolu výroby (VPK) pre výrobcu materiálov na vodorovné dopravné značenie.Tento dokument špecifikuje, ktoré typy skúšok sa musia brať do úvahy pri vnútropodnikovej kontrole výroby.