Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15221-6

STN EN 15221-6

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 15221-6
Platnosť: Valid
Pages 52
language
SK
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Facility management. Časť 6: Meranie plôch a priestorov vo facility managemente
English title Facility Management.Part 6:Area and Space Measurement in Facility Management
Publication date 01. 05. 2012
Withdrawal date
ICS: 03.080.99, 91.140.01
Triediaci znak: 96 2001
Úroveň zapracovania: idt EN 15221-6:2011
Vestník: 04/12
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje spoločný základ pre plánovanie a projektovanie, manažment plôch a priestorov, finančné hodnotenie, ako aj nástroj na porovnávanie (benchmarking) v oblasti facility managementu.