Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.01

Počet záznamov: 37

Späť

Platná

Vydanie: 01.03.2005

EN

Akustika. Meranie hladiny akustického tlaku z technických zariadení budov. Technická metóda (ISO 16032: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2009

EN

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 5: Návod na implementáciu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

SK

Facility management. Časť 5: Návod na procesy vo facility managemente

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

SK

Facility management. Časť 3: Návod na kvalitu vo facility managemente

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

SK

Facility management. Časť 6: Meranie plôch a priestorov vo facility managemente

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

SK

Facility management. Časť 4: Kategorizácia, klasifikácia a štruktúry vo facility managemente

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2013

SK

Facility management. Časť 7: Smernica pre benchmarking výkonnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2014

EN

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 1: Vrstvový model protokolu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2014

EN

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 2: Komunikácia prostredníctvom krútenej dvojlinky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2014

EN

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 3: Komunikácia prostredníctvom vedenia nízkonapäťového elektrického napájania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2014

EN

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy. Časť 4: Komunikácia prostredníctvom protokolu IP

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2014

EN

Tepelnovlhkostné vlastnosti zariadení budov a priemyselných prevádzok. Výpočet difúzie vodnej pary. Izolačné systémy studených potrubí (ISO 15758: 2014)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2019

EN

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 1: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. Modul M1-6

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2019

EN

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 2: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-1. Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. (Modul M1-6)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2020

EN

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 7: Komunikácia prostredníctvom internetových protokolov

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.10.2020

EN

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2020)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.10.2021

EN

Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda (ISO 10052: 2021)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 8: Komunikácia prostredníctvom širokopásmového pripojenia cez siete Power Line – s internetovými protokolmi

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 9: Bezdrôtová komunikácia v pásmach ISM

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.11.2022

EN

Automatizácia v budovách a riadiace systémy. Riadiace aplikácie

Objednať normu Náhľad do normy

Dotaz zabral 0,412s.