Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.01

Number of records: 38

Back
74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 5: Návod na implementáciu

Release Date: 01.10.2009

96 2001 Valid

Facility management. Časť 5: Návod na procesy vo facility managemente

Release Date: 01.05.2012

96 2001 Valid

Facility management. Časť 3: Návod na kvalitu vo facility managemente

Release Date: 01.05.2012

96 2001 Valid

Facility management. Časť 6: Meranie plôch a priestorov vo facility managemente

Release Date: 01.05.2012

96 2001 Valid

Facility management. Časť 4: Kategorizácia, klasifikácia a štruktúry vo facility managemente

Release Date: 01.05.2012

96 2001 Valid

Facility management. Časť 7: Smernica pre benchmarking výkonnosti

Release Date: 01.04.2013

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 1: Vrstvový model protokolu

Release Date: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 2: Komunikácia prostredníctvom krútenej dvojlinky

Release Date: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 3: Komunikácia prostredníctvom vedenia nízkonapäťového elektrického napájania

Release Date: 01.10.2014

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy. Časť 4: Komunikácia prostredníctvom protokolu IP

Release Date: 01.10.2014

73 0594 Valid

Tepelnovlhkostné vlastnosti zariadení budov a priemyselných prevádzok. Výpočet difúzie vodnej pary. Izolačné systémy studených potrubí (ISO 15758: 2014)

Release Date: 01.11.2014

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 1: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. Modul M1-6

Release Date: 01.11.2019

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 2: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-1. Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. (Modul M1-6)

Release Date: 01.11.2019

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 7: Komunikácia prostredníctvom internetových protokolov

Release Date: 01.07.2020

74 7400 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2020)

Release Date: 01.10.2020

73 0528 Valid

Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda (ISO 10052: 2021)

Release Date: 01.10.2021

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 8: Komunikácia prostredníctvom širokopásmového pripojenia cez siete Power Line – s internetovými protokolmi

Release Date: 01.12.2021

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 9: Bezdrôtová komunikácia v pásmach ISM

Release Date: 01.12.2021

74 7402 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy. Riadiace aplikácie

Release Date: 01.11.2022

73 0556 Valid

Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných inštalácií. Výpočtové pravidlá (ISO 12241: 2022, opravená verzia 2022-11)

Release Date: 01.03.2023

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov

Release Date: 01.04.2023

Dotaz zabral 0,409s.