Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50130-5

STN EN 50130-5

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 50130-5
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Poplachové systémy. Časť 5: Skúšobné metódy vplyvu prostredia
English title Alarm systems.Part 5:Environmental test methods
Release Date: 01. 07. 2012
Date of withdrawal:
ICS: 13.320, 29.020
Sorting character/National clasification code 33 4590
Level of incorporation: idt EN 50130-5:2011
Official Journal 06/12
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 50130-5:2002-07 (33 4590)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma špecifikuje metódy skúšok prostredia na skúšky komponentov nasledujúcich poplachových systémov, ktoré sú určené na použitie v budovách a mimo budov:elektrické zabezpečovacie systémy-tiesňové poplachové systémy-systémy privolania pomoci-systémy CCTV pre bezpečnostné aplikácie-systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách-poplachové prenosové systémy.