Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 16319

STN P CEN/TS 16319

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN P CEN/TS 16319
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 18
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie kadmia, chrómu, olova a niklu atómovou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) po rozpustení v lúčavke kráľovskej
Anglický názov: Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution
Dátum vydania: 01. 08. 2012
Dátum zrušenia: 01. 02. 2014
ICS: 65.080
Triediaci znak: 65 4912
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16319:2012
Vestník: 07/12
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 16319:2014-02 (65 4912)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do 1. 2. 2014.
Predmet normy: