Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 65.080

Počet záznamov: 325

Back
46 5750 Valid

Zásady skladovania tuhých priemyselných hnojív

Vydanie: 13.08.1982

65 4816 Valid

Priemyselné hnojivá. Metódy stanovenia obsahu draslíka

Vydanie: 13.08.1982

65 4833 Valid

Priemyselné hnojivá. Odmerná metóda stanovenia dusičnanového dusíka

Vydanie: 19.10.1982

65 4834 Valid

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia obsahu amidického dusíka

Vydanie: 19.10.1982

65 4822 Valid

Priemyselné hnojivá. Metóda prípravy vzoriek

Vydanie: 11.11.1982

65 4823 Valid

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia granulometrického zloženia

Vydanie: 11.11.1982

46 5750 Valid

Zásady skladovania tuhých priemyselných hnojív

Vydanie: 01.04.1983

65 4835 Valid

Priemyselné hnojivá. Destilačná metóda stanovenia obsahu amónneho dusíka

Vydanie: 26.08.1983

65 4836 Valid

Priemyselné hnojivá. Metódy stanovenia obsahu celkového dusíka

Vydanie: 26.08.1983

46 5735 Valid

Priemyselné komposty

Vydanie: 12.04.1991

72 1227 Valid

Vápenaté a horečnatovápenaté hnojivá

Vydanie: 01.03.1993

65 4932 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie amónneho dusíka v prítomnosti látok uvoľňujúcich amoniak pôsobením hydroxidu sodného. Titračná metóda

Vydanie: 01.08.1993

65 4860 Valid

Priemyselné hnojivá a suroviny na ich výrobu. Stanovenie cudzorodých prvkov metódou AAS

Vydanie: 01.09.1993

65 4804 Valid

Hnojivá, pestovateľské substráty, pôdne pomocné látky. Zoznam typov, požiadavky na označovanie a balenie

Vydanie: 01.04.1998

65 4828 Valid

Kvapalné hnojivá. Odvzdušnenie vzoriek suspenzie vytvorením tenkého filmu (ISO 10248:1996)

Vydanie: 01.04.2001

65 4829 Valid

Kvapalné hnojivá. Predbežná vizuálna skúška a príprava vzoriek na fyzikálne skúšky (ISO 10249:1996)

Vydanie: 01.04.2001

65 4801 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie prietokovej rýchlosti

Vydanie: 01.09.2001

65 4806 Valid

Tuhé priemyselné hnojivá. Meranie statického sypného uhla

Vydanie: 01.10.2001

65 4830 Valid

Tuhé priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Gravimetrická metóda sušením pri (105 ± 2) °C

Vydanie: 01.10.2001

65 4831 Valid

Tuhé priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Gravimetrická metóda sušením za zníženého tlaku

Vydanie: 01.10.2001

65 4807 Valid

Tuhé priemyselné hnojivá. Sitová skúška

Vydanie: 01.10.2001

Dotaz zabral 0,401s.