Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN/TR 13737-1

TNI CEN/TR 13737-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: TNI CEN/TR 13737-1
Platnosť: Valid
Pages 10
language
EN
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Príručka na implementáciu funkčných noriem vypracovaných CEN/TC 234 Plynárenská infraštruktúra. Časť 1: Všeobecne
English title Implementation Guide for functional standards prepared by CEN/TC 234 Gas infrastructure - Part 1: General
Publication date 01. 01. 2013
Withdrawal date
ICS: 91.140.40
Triediaci znak: 38 6407
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 13737-1:2012
Vestník: 12/12
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: