Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN/TR 16388

TNI CEN/TR 16388

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: TNI CEN/TR 16388
Platnosť: Valid
Pages 22
language
EN
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Dokument špecifikujúci plyn z hľadiska životného prostredia. Usmernenie na začlenenie do noriem za účelom minimalizovať dopad plynárenskej infraštruktúry počas celého jej životného cyklu na životné prostredie
English title Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle
Publication date 01. 01. 2013
Withdrawal date
ICS: 01.120, 13.020.10, 91.140.40
Triediaci znak: 38 6491
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 16388:2012
Vestník: 12/12
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: