Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 15686-1

STN ISO 15686-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN ISO 15686-1
Platnosť: Valid
Pages 24
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Budovy a ich časti. Plánovanie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy a rámec
English title Buildings and constructed assets. Service life planning. Part 1: General principles and framework
Publication date 01. 03. 2013
Withdrawal date
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 73 4005
Úroveň zapracovania: idt ISO 15686-1:2011
Vestník: 02/13
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN ISO 15686-1:2005-06 (73 4005)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 15686 identifikuje a stanovuje všeobecné princípy plánovania životnosti a systematický rámec na plánovanie životnosti projektovanej budovy alebo stavebných prác počas ich životného cyklu (alebo zostávajúceho životného cyklu existujúcich budov alebo stavieb). Životný cyklus predstavuje začatie, definovanie projektu, návrh, výstavbu, uvedenie do prevádzky, prevádzku, údržbu, obnovu, výmenu, rozobratie a konečnú likvidáciu, recykláciu alebo znovuvyužitie prvku (alebo jeho častí) vrátane jeho prvkov, systémov a stavebných služieb. Táto časť ISO 15686 sa vzťahuje na plánovanie životnosti jednotlivých budov.