Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.040.01

Počet záznamov: 75

Späť

Platná

Vydanie: 01.12.2002

CS

Ochrana stavieb proti radónu z podložia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2005

EN

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 3: Hodnotenie stavu a cyklické prehliadky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2011

EN

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia (ISO 16484-1: 2010)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2011

SK

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2011

SK

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

SK

Kritériá návrhu, manažérstva a riadenia činností údržby budov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2013

SK

Budovy a ich časti. Plánovanie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy a rámec

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2015

EN

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metodika výpočtu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2015

EN

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2019

SK

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2020

EN

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Komunikácia KNXnet/IP (ISO 22510: 2019)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2020

EN

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2020)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.07.2021

EN

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Funkčné požiadavky

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.08.2021

EN

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.09.2021

EN

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Kritéria a špecifikácie technických parametrov

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.09.2021

EN

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Posudzovanie zhody

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia (ISO 11855-5: 2021)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 3: Návrh a dimenzovanie (ISO 11855-3: 2021)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) (ISO 11855-4: 2021)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritéria komfortu (ISO 11855-1: 2021)

Objednať normu Náhľad do normy

Dotaz zabral 0,408s.