Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12405-2

STN EN 12405-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12405-2
Platnosť: Valid
Pages 68
language
SK
hard copy 24,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 21,96€
b) without ability to print, with ability to copy 24,40€
c) with ability to print and copy 31,72€
Slovak title Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 2: Prepočet energie
English title Gas meters. Conversion devices. Part 2: Energy conversion
Publication date 01. 06. 2013
Withdrawal date
ICS: 91.140.40
Triediaci znak: 25 7865
Úroveň zapracovania: idt EN 12405-2:2012
Vestník: 05/13
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 12405-2:2012-11 (25 7865)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšky pre konštrukciu, charakteristiky, bezpečnosť a zhodu prepočítavačov použitých na určenie energie vykurovacích plynov uvedených v tabuľke 1, vráta-ne plynov prvej a druhej triedy podľa EN 437. Prepočítavač energie (ECD) v tejto norme sa skladá z matematického člena na výpočet energie (EC) a je pripojený k týmto zariadeniam a/alebo funkciám: prepočítavaču objemu (VCD) alebo počítaču prietoku použitý ako prepočítavanie merania ply-nu, a to buď v súlade s EN 12405-1: 2005+A2: 2010, alebo prEN 12405-3 pre vysokú presnosť merania; zariadeniu na určenie kalorickej hodnoty (CVDD). Požiadavky na skúšky o schválení typu zariadení, ktoré nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených normách sú popísané v príslušných prílohách uvedených v tabuľke 6. V tejto európskej norme pojem "prepočítavače objemu" (VCDs) zahŕňa prietokové počítače (FCs).