Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 60335-2-67

STN EN 60335-2-67

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 60335-2-67
Platnosť: Valid
Pages 44
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie podláh na komerčné použitie
English title Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines for commercial use
Publication date 01. 05. 2013
Withdrawal date
ICS: 23.080, 91.140.65
Triediaci znak: 36 1055
Úroveň zapracovania: mod IEC 60335-2-67:2012, idt EN 60335-2-67:2012
Vestník: 04/13
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 60335-2-67:2010-05 (36 1055)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma sa zaoberá bezpečnosťou strojov na ošetrovanie podláh určených na priemyselné použitie vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch pre nasledujúce aplikácie: - kefovanie,- vlhké alebo suché odsávanie,- leštenie a suché leštenie mäkkým kotúčom,- používanie vosku, tesniacich výrobkov a detergentov na báze prášku, - šampónovanie, - stieranie, brúsenie a rozčesávanie podláh s umelým povrchom. Ich čistiaci pohyb je viac priečny alebo periodický ako lineárny.