Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.65

Počet záznamov: 101

Späť

Platná

Vydanie: 01.02.2005

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2006

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2007

EN

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B s menovitým tepelným príkonom väčším ako 300 kW, ale najviac 1000 kW

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2010

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2013

SK

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie podláh na komerčné použitie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2016

EN

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 1: Posudzovanie hospodárnosti dodávky teplej vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2016

EN

Účinnosť akumulačných ohrievačov vody pre domácnosť a skúšobné metódy

Objednať normu

STN EN 89

06 1414

Platná

Vydanie: 01.10.2016

SK

Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej vody určené pre domácnosť

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2016

EN

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-1: Metódy merania funkčných vlastností. Multifunkčné elektrické prietokové ohrievače vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2017

EN

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-4: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2017

EN

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-3: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-3. Modul M3-6, M4-6, M8-6

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2017

EN

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3: Systémy rozvodu tepla, chladu a teplej úžitkovej vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2017

EN

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 6-10: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2017

EN

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť 4: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2017

SK

Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2017

EN

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Systémy výroby tepla a prípravy úžitkovej teplej vody, spaľovacie systémy (kotly, biomasa)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2017

EN

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 5: Vykurovanie a skladovacie systémy úžitkovej teplej vody (nie chladenie)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2018

EN

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť 3: Tepelný príkon systémov na výrobu úžitkovej teplej vody a charakteristika potrieb

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2018

SK

Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2018

EN

Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 1: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače vody a kombinované systémy

Objednať normu

Dotaz zabral 0,407s.