Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15221-7

STN EN 15221-7

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 15221-7
Platnosť: Valid
Pages 72
language
SK
hard copy 28,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) without ability to print, with ability to copy 28,80€
c) with ability to print and copy 37,44€
Slovak title Facility management. Časť 7: Smernica pre benchmarking výkonnosti
English title Facility Management. Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking
Publication date 01. 04. 2013
Withdrawal date
ICS: 03.080.99, 91.140.01
Triediaci znak: 96 2001
Úroveň zapracovania: idt EN 15221-7:2012
Vestník: 03/13
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje návod pre benchmarking výkonnosti a obsahuje jasné termíny, definície a metódy na porovnávanie produktov a služieb facility managementu ako i samotných organizácií facility managementu a ich fungovania. Táto európska norma vytvára spoločný základ na porovnávanie facility managementu v oblasti nákladov, plôch podlaží a environmentálnych vplyvov, ako aj kvality služieb, spokojnosti a produktivity. Táto norma sa používa na facility management podľa definície v EN 15221-1 a podrobne v EN 15221-4.