Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12327

STN EN 12327

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12327
Platnosť: Valid
Pages 20
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku
English title Gas infrasturcture. Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures. Functional requirements
Publication date 01. 07. 2013
Withdrawal date
ICS: 91.140.40
Triediaci znak: 38 6437
Úroveň zapracovania: idt EN 12327:2012
Vestník: 06/13
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 12327:2013-01 (38 6437)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje všeobecné zásady vykonávania tlakových skúšok, uvedenia do prevádzky a odstavenia z prevádzky plynárenskej infraštruktúry, pre ktoré platia funkčné európske normy technickej komisie CEN/TC 234 (pozri prílohu B). Tieto zásady boli prevzaté z podrobných technických pravidiel a prevádzkových predpisov členských krajín. Stanovené postupy možno použiť na skúšky pevnosti, tesnosti a na kombinované skúšky. V tejto norme nie sú stanovené hodnoty skúšobných tlakov, času trvania skúšok a kritériá, ktorým musí skúšané zariadenie vyhovovať. Z legislatívy jednotlivých členských krajín alebo na základe posúdenia prevádzkovateľa plynovodu môžu vyplynúť požiadavky na ďalšie opatrenia alebo rozdielne metódy vykonávaných skúšok a uvedenia do prevádzky a odstavenia z prevádzky. Špecifikuje spoločné základné princípy plynárenskej infraštruktúry. Používatelia tejto európskej normy si majú byť vedomí, že v členských krajinách CEN môžu existovať podrobnejšie národné normy alebo technické pravidlá.