Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 62560

STN EN 62560

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 62560
Platnosť: Platná
Počet strán: 28
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie pri napätí > 50 V. Požiadavky na bezpečnosť
Anglický názov: Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V. Safety specifications
Dátum vydania: 01. 09. 2013
Dátum zrušenia:
ICS: 29.140.30
Triediaci znak: 36 0292
Úroveň zapracovania: mod IEC 62560:2011, mod IEC 62560:2011/Cor. 1 Jan.:2012, idt EN 62560:2012
Vestník: 08/13
Zmeny: Zmena A1 V 12/15, Oprava A1/AC V 02/16, Zmena A11 V 09/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje požiadavky na bezpečnosť a zameniteľnosť, spolu so skúšobnými metódami a podmienkami požadovanými na preukázanie zhody svetelných zdrojov LED so zabudova-nými prostriedkami na stabilnú činnosť (svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi), ktoré sú určené pre domácnosť a na podobné všeobecné osvetlenie s: -menovitým príkonom do 60 W; -menovitým napätím 50 V do 250 V; -päticami podľa tabuľky 1. Požiadavky podľa tejto normy sa týkajú len typovej skúšky. Odporúčania na skúšanie celého výrobku alebo skúšania série výrobkov sú rovnaké, ako sú tie uvedené v prílohe C IEC 62031.