Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 505

STN EN 505

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 505
Platnosť: Valid
Pages 20
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z oceľového plechu
English title Roofing products from metal sheet. Specification for fully supported roofing products of steel sheet
Publication date 01. 10. 2013
Withdrawal date
ICS: 77.140.50, 91.060.20
Triediaci znak: 74 7706
Úroveň zapracovania: idt EN 505:2013
Vestník: 09/13
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 505:2001-10 (74 7706)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na strešné výrobky používané na krytiny šikmých striech zhotovených z oceľových plechov s kovovým povlakom s dodatočnými organickými povlakmi alebo bez nich. Norma stanovuje všeobecné požiadavky, definície, označovanie výrobkov, ako aj požiadavky na materiál, z ktorého môžu byť výrobky zhotovené. Platí pre výrobcov, aby bola zabezpečená zhoda s požiadavkami i pre zákazníkov, aby mohli overiť, že výrobky zodpovedajú stanoveným požiadavkám pred odoslaním z výrobne. Stanovuje požiadavky na výrobky, ktoré umožňujú vyhovieť všetkým bežným podmienkam ich použitia. Môžu byť tvarované (prefabrikované) alebo polotvarované, vo forme pásov a plechu na tvarovanie na stavenisku (napríklad pre stojaté drážkové krytiny). Norma platí pre všetky skladané a celoplošne podopierané strešné krytiny z oceľových plechov. Požiadavky na podpernú konštrukciu, na riešenie vlastnej konštrukcie strechy a na zhotovenie spojov a lemovania táto norma neuvádza.