Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1790

STN EN 1790

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1790
Validity: Valid
Number of pages: 40
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky
English title Road marking materials - Preformed road markings
Release Date: 01. 07. 2014
Date of withdrawal:
ICS: 93.080.20
Sorting character/National clasification code 73 7012
Level of incorporation: idt EN 1790:2013
Official Journal 06/14
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 1790:2000-12 (73 7012)
Note in Official Journal: STN EN 1790 z decembra 2000 sa môže súbežne s touto normou používať do 31. júla 2015.
Subject of the standard: Stavebné výrobky špecifikované v tejto európskej norme sú vopred pripravené materiály na výrobu vodorovných dopravných značiek bielej a žltej farby. Môžu byť vo forme pásky odstrániteľnej alebo neodstrániteľnej, studeného plastu, termoplastu s materiálom alebo bez materiálu na dodatočný posyp a môžu sa použiť na trvalé alebo dočasné vodorovné dopravné značky na pozemných komunikáciách. Ostatné výrobky a farby určené na vodorovné dopravné značky nie sú zahrnuté v tejto európskej norme. Táto norma špecifikuje aj hodnotenie zhody pre bielu a žltú farbu vopred pripravených materiálov na výrobu vodorovných dopravných značiek vo forme pásky odstrániteľnej alebo neodstrániteľnej, studeného plastu, termoplastu s materiálom alebo bez materiálu na dodatočný posyp, ktoré sa môžu použiť na trvalé alebo dočasné vodorovné dopravné značky na pozemných komunikáciách vrátane typovej skúšky a vnútropodnikovej kontroly výroby.