Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-7-730

STN 33 2000-7-730

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 33 2000-7-730
Platnosť: Valid
Pages 14
language
EN
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-730: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prípojky na pevnine pre plavidlá vnútrozemskej plavby
English title
Publication date 01. 01. 2016
Withdrawal date
ICS: 47.020.60
Triediaci znak: 33 2000
Úroveň zapracovania: idt HD 60364-7-730:2015
Vestník: 12/15
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: