Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 47.020.60

Počet záznamov: 56

Späť

Platná

Vydanie: 01.09.1993

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 305: Vybavenie - akumulátorové batérie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1993

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1995

SK

Lodné elektrozariadenie. Akumulátorovne a akumulátorové skrine. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1995

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1995

SK

Lodné elektrozariadenie. Lodné strojové elektrické telegrafy. Technické požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1996

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1996

SK

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Lodivodské plavidlá. Klasifikácia a hlavné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1996

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. 307. časť: Vybavenie - spotrebiče na kúrenie a varenie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1997

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1998

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2000

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2000

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2000

SK

Elektrické inštalácie na lodiach, pohyblivých a pevných pobrežných zariadeniach. Časť l: Postup výpočtu skratového prúdu v trojfázových striedavých sústavách

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 502: Tankové lode. Osobitné charakteristiky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

SK

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2015

EN

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Malé plavidlá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2016

EN

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-730: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prípojky na pevnine pre plavidlá vnútrozemskej plavby

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2016

EN

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Malé plavidlá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2017

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, minimálne 250 A

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2019

EN

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 3: Palubná jednotka, dodatočné požiadavky

Objednať normu

Dotaz zabral 0,394s.