Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1366-1

STN EN 1366-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1366-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia
English title Fire resistance tests for service installations. Part 1: Ventilation ducts
Release Date: 01. 02. 2016
Date of withdrawal: 01. 03. 2021
ICS: 13.220.50
Sorting character/National clasification code 92 0811
Level of incorporation: idt EN 1366-1:2014
Official Journal 01/16
Amendments
Replaced by: STN EN 1366-1+A1:2021-03 (92 0811)
Repleces: STN EN 1366-1:2015-04 (92 0811)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: V tejto európskej norme sa určuje metóda na zisťovanie požiarnej odolnosti zvislých a vodorovných vzduchotechnických potrubí vrátane prístupových panelov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou skúšaných potrubí. Pri skúške sa overuje správanie potrubí namáhaných požiarom zvonka (potrubie A) ako aj požiarom zvnútra (potrubie B). Táto európska norma sa používa spolu s EN 1363-1. V prílohe A sa uvádza všeobecný návod a základné údaje. Táto európska norma neplatí na: a) potrubia, ktorých požiarna odolnosť závisí od požiarnej odolnosti podhľadu alebo steny (ako sú potrubia umiestnené v dutinách ohraničených požiarne odolnými šachtami alebo podhľadmi); b) potrubia s požiarnymi klapkami v miestach, kde prechádzajú cez požiarnu deliacu konštrukciu; c) potrubia s jednou, dvomi a tromi stranami; d) upevnenia závesných prostriedkov (napríklad kotiev) k stropom alebo stenám.
Preview: Náhľad normy (PDF)