Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13203-1

STN EN 13203-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 13203-1
Platnosť: Valid
Pages 33
language
EN
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 1: Posudzovanie hospodárnosti dodávky teplej vody
English title Gas fired domestic appliances producing hot water - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries
Publication date 01. 02. 2016
Withdrawal date
ICS: 91.140.65
Triediaci znak: 06 1012
Úroveň zapracovania: idt EN 13203-1:2015
Vestník: 01/16
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 13203-1:2006-11 (06 1012)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: