Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 0032

STN 73 0032

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN 73 0032
Platnosť: Platná
Počet strán: 52
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 21,40€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19,26€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21,40€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27,82€
Slovenský názov: Výpočet stavebných konštrukcií a základov zaťažených dynamickými účinkami strojov
Anglický názov: Calculation of building structures and foundations loaded by dynamic effect of machines
Dátum vydania: 01. 05. 2016
Dátum zrušenia:
ICS: 91.080
Triediaci znak: 73 0032
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/16
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0032:1977-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na výpočet dynamicky zaťažených predpätých a nepredpätých konštrukcií stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych, zhotovených z ľubovoľného stavebného materiálu a nadväzuje na STN EN 1990. Podľa tejto normy sa vykonáva výpočet stavebných konštrukcií, v ktorých sú umiestnené stroje, strojové zariadenia a dopravné manipulačné prostriedky, ktoré vyvodzujú dynamické účinky a ich výpočet nie je upravený v STN EN 1991-3. Norma neplatí na výpočet stavebných konštrukcií, ktorých základové konštrukcie sú z okolia rozkmitané dynamickými účinkami šíriacimi sa základovou pôdou. Norma neplatí na výpočet účinkov zaťaženia stavebných konštrukcií vetrom.Túto normu možno použiť aj pre iné druhy stavebných konštrukcií (napr. inžinierske stavebné konštrukcie, technologické konštrukcie), pokiaľ pre ne nie sú vydané osobitné normy alebo predpisy, resp. pokiaľ pre ne nie je nutná osobitná štúdia. Pokiaľ existujú takéto normy a predpisy, platí táto norma len v rozsahu nimi vymedzenom.