Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 89

STN EN 89

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 89
Platnosť: Valid
Pages 138
language
SK
hard copy 36,30€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) without ability to print, with ability to copy 36,30€
c) with ability to print and copy 47,19€
Slovak title Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej vody určené pre domácnosť
English title Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot water
Publication date 01. 10. 2016
Withdrawal date
ICS: 91.140.65
Triediaci znak: 06 1414
Úroveň zapracovania: idt EN 89:2015
Vestník: 09/16
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 89:2015-10 (06 1414)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy na konštrukciu, bezpečnosť, hospodárne využívanie energie a vhodnosť používania, na životné prostredie, rozdelenie a označovanie zásobníkových ohrievačov vody pre domácnosť na plynné palivá (ďalej len ohrievačov). Táto norma platí pre ohrievače: vybrané typy B1, B2, B3, B5, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 podľa CEN/TR 1749; vybavené atmosférickými horákmi; spaľujúce jeden alebo viac vykurovacích plynov zodpovedajúcich trom triedam plynných palív pri hodnotách tlaku uvádzaných v EN 437; s menovitým tepelným príkonom najviac 150 kW (pri prepočítaní pomocou výhrevnosti plynného paliva); vybavené elektricky ovládanou mechanickou spalinovou klapkou umiestnenou za výmenníkom tepla.