Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12368

STN EN 12368

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12368
Platnosť: Valid
Pages 44
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá
English title Traffic control equipment. Signal heads
Publication date 01. 02. 2017
Withdrawal date
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6022
Úroveň zapracovania: idt EN 12368:2015
Vestník: 01/17
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 12368:2015-11 (73 6022)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 12368 z októbra 2006 sa môže súbežne s touto normou používať do 31.03.2017.
Predmet normy: Táto európska norma platí pre návestidlá s jedným alebo viacerými signálnymi svetlami červenej, žltej a zelenej farby, s priemerom svetelných polí 200 mm a 300 mm, ktoré sú určené pre cestnú dopravu a pre optické jednotky včlenené do návestidiel, aby vytvorili celistvú svetelnú signalizáciu. Definuje vlastnosti výrobku na vizuálne, konštrukčné a poveternostné požiadavky a skúšanie návestidiel a optických jednotiek pre chodcov a automobilovú dopravu.