Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 88-1+A1

STN EN 88-1+A1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 88-1+A1
Platnosť: Platná
Počet strán: 40
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 18,90€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17,01€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18,90€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24,57€
Slovenský názov: Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 50 kPa vrátane
Anglický názov: Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances. Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa
Dátum vydania: 01. 10. 2016
Dátum zrušenia: 31. 10. 2025
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 06 1021
Úroveň zapracovania: idt EN 88-1:2011+A1:2016
Vestník: 09/16
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 88-1:2023-01 (06 1021)
Nahradené normy: STN EN 88-1:2011-12 (06 1021)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto EN stanovuje požiadavky na bezpečnosť, konštrukčné a prevádzkové vlastnosti regulátorov tlaku a pneumatických pomerových regulátorov zmesi plynné palivo/vzduch (nulové regulátory sa považujú za osobitný typ pneumatických pomerových regulátorov zmesi plynné palivo/vzduch), určených pre horáky na plynné palivá, spotrebiče na plynné palivá a na podobné účely (ďalej len regulátory tlaku).Táto norma platí na: -regulátory tlaku so stanoveným maximálnym vstupným tlakom najviac 50 kPa (500 mbar) s menovitou pripájacou svetlosťou najviac DN 250, ktoré sú určené na používanie jedného alebo viacerých plynných palív v zhode s EN 437,-regulátory tlaku, ktoré využívajú pomocnú energiu, -pneumatické pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch, ktoré ovládajú výstupný tlak plynného paliva v závislosti od signálu tlaku vzduchu, od signálu diferenčného tlaku vzduchu a/alebo od signálu tlaku v spaľovacej komore; -pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch, ktoré menia výstupný tlak vzduchu na signál tlaku plynu.