Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15280

STN EN 15280

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 15280
Validity: Withdrawn
Number of pages: 40
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Hodnotenie pravdepodobnosti korózie striedavým prúdom na katódovo chránených potrubiach uložených v pôde
English title Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines applicable to cathodically protected pipelines
Release Date: 01. 12. 2016
Date of withdrawal: 01. 04. 2018
ICS: 23.040.99, 77.060
Sorting character/National clasification code 03 8384
Level of incorporation: idt EN 15280:2013
Official Journal 11/16
Amendments
Replaced by: STN EN ISO 18086:2018-04 (03 8384)
Repleces: STN EN 15280:2014-02 (03 8384)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma platí pre katódovo chránené kovové konštrukcie uložené v pôde, ktoré sú ovplyvnené trakčnými systémami striedavého prúdu a/alebo energetickými vedeniami striedavého prúdu. Pre potreby tohto dokumentu, je pojmom uložené v pôde označované potrubie alebo konštrukcia, ktorá je zasypaná v pôde alebo ponorená vo vode, tak ako to definuje EN 12954. Táto európska norma poskytuje limity, meracie postupy, zmierňujúce opatrenia a informácie, s ktorými je potrebné pracovať pri hodnotení pravdepodobnosti korózie, spôsobenej dlhodobou interferenciou striedavým prúdom a striedavým napätím s frekvenciou v rozsahu od 16,7 Hz do 60 Hz. Táto európska norma sa zaoberá pravdepodobnosťou korózie kovových potrubí vplyvom interferencie striedavým prúdom a maximálnymi prípustnými limitmi týchto interferenčných účinkov. Táto interferencia je zapríčinená indukčnou, galvanickou alebo kapacitnou väzbou medzi potrubím a energetickým systémom. Berie do úvahy skutočnosť, že tieto účinky majú dlhodobý charakter.