Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 26

STN EN 26

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 26
Validity: Withdrawn
Number of pages: 140
Language:
SK
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Plynové prietokové ohrievače na ohrev úžitkovej vody
English title Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic hot water
Release Date: 01. 12. 2016
Date of withdrawal: 01. 06. 2024
ICS: 91.140.10
Sorting character/National clasification code 06 1411
Level of incorporation: idt EN 26:2015
Official Journal 11/16
Amendments
Replaced by: STN EN 26:2024-06 (06 1411)
Repleces: STN EN 26:2015-10 (06 1411)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy na konštrukciu, bezpečnosť, hospodárne využívanie energie a vhodnosť používania, na životné prostredie, rozdelenie a označovanie prietokových ohrievačov vody na hygienické účely, ďalej len ohrievače vody. Táto norma platí pre ohrievače: vybrané typy AAS, B11, B11BS, B12, B12BS, B13, B13BS, B14, B22, B23, B32, B33, B44, B52, B53, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C32, C33, C42, C43, C52, C53, C62, C63, C72, C73, C82 a C83 podľa CEN/TR 1749; vybavené atmosférickými horákmi; vybavené atmosférickými horákmi s ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín alebo horákmi s úplným predmiešavaním; spaľujúce jeden alebo viac vykurovacích plynov zodpovedajúcich trom triedam plynných palív pri hodnotách tlaku uvádzaných v EN 437; s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW; so zapaľovacím horákom alebo s priamym zapaľovaním hlavného horáka. Táto norma platí len pre ohrievače, kde je ventilátor (ak sa používa) neoddeliteľnou súčasťou zariadenia.