Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13269

STN EN 13269

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 13269
Platnosť: Valid
Pages 24
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Údržba. Návod na prípravu zmlúv o údržbe
English title Maintenance. Guideline on preparation of maintenance contracts
Publication date 01. 02. 2017
Withdrawal date
ICS: 03.080.10
Triediaci znak: 95 0102
Úroveň zapracovania: idt EN 13269:2016
Vestník: 01/17
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 13269:2016-11 (95 0102)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje návod na prípravu zmlúv v súkromnom sektore na údržbové služby. Môže sa použiť na: cezhraničné, ako aj národné obchodné vzťahy medzi spoločnosťou a dodávateľom údržby, celý rozsah údržbových služieb vrátane plánovania, manažovania a riadenia procesov údržby, všetky typy objektov s výnimkou počítačového softvéru, ak sa nemusí udržiavať ako integrálna súčasť technického vybavenia spolu s týmto vybavením. Táto norma: neurčuje štandardné formuláre na zmluvy o údržbe, neurčuje práva a povinnosti medzi spoločnosťou a dodávateľom údržby, neposkytuje pravidlá pre zmluvy s orgánmi verejnej správy.