Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 03.080.10

Number of records: 38

Back
34 3372 Valid

Predpisy na údržbu vonkajších trakčných vedení električkových a trolejbusových tratí

Release Date: 01.06.1995

95 0103 Valid

Údržba. Dokumentácia údržby

Release Date: 01.10.2009

38 0004 Valid

Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky

Release Date: 01.10.2011

95 0106 Valid

Kritériá návrhu, manažérstva a riadenia činností údržby budov

Release Date: 01.05.2012

95 0105 Valid

Údržba. Kvalifikácia pracovníkov údržby

Release Date: 01.11.2015

95 0102 Valid

Údržba. Návod na prípravu zmlúv o údržbe

Release Date: 01.02.2017

95 0101 Valid

Údržba. Terminológia údržby

Release Date: 01.10.2018

96 2003 Valid

Facility management. Návod na strategické získavanie zdrojov a vypracovanie dohôd (ISO 41012: 2017)

Release Date: 01.05.2020

96 2001 Valid

Facility management. Slovník (ISO 41011: 2017)

Release Date: 01.05.2020

96 2002 Valid

Facility management. Manažérske systémy. Požiadavky s návodom na použitie (ISO 41001: 2018)

Release Date: 01.05.2020

95 0108 Valid

Proces údržby a súvisiace ukazovatele

Release Date: 01.11.2020

96 2004 Valid

Facility management. Vývoj stratégie facility managementu (ISO 41014: 2020)

Release Date: 01.02.2022

96 2005 Valid

Facility management. Rozsah, kľúčové koncepcie a výhody (ISO/TR 41013: 2017)

Release Date: 01.02.2022

96 2006 Valid

Facility management. Vývoj politiky facility managementu (ISO 41018: 2022)

Release Date: 01.08.2023

96 2007 Valid

Facility management. Ovplyvňovanie správania organizácie s cieľom zlepšiť výsledky zariadenia (facility) (ISO 41015: 2023)

Release Date: 01.02.2024

95 0112 Valid

Údržba. Inžinierstvo údržby. Požiadavky

Release Date: 01.05.2024

36 1050 Withdrawn

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. 2. časť: Osobitné požiadavky na čistiace spotrebiče na všeobecné účely

Release Date: 01.08.1996

01 0661 Withdrawn

Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 4: Oddiel 8: Plánovanie údržby a jej zabezpečovania

Release Date: 01.01.1999

95 0102 Withdrawn

Údržba. Pravidlá na prípravu zmlúv o údržbe

Release Date: 01.02.2003

95 0101 Withdrawn

Terminológia údržby

Release Date: 01.04.2003

95 0103 Withdrawn

Údržba. Dokumenty týkajúce sa údržby

Release Date: 01.10.2003

Dotaz zabral 0,427s.