Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 03.080.10

Počet záznamov: 37

Späť

Platná

Vydanie: 01.06.1995

SK

Predpisy na údržbu vonkajších trakčných vedení električkových a trolejbusových tratí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2009

SK

Údržba. Dokumentácia údržby

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2011

SK

Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

SK

Kritériá návrhu, manažérstva a riadenia činností údržby budov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2015

SK

Údržba. Kvalifikácia pracovníkov údržby

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2017

SK

Údržba. Návod na prípravu zmlúv o údržbe

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2018

SK/EN

Údržba. Terminológia údržby

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2020

SK

Facility management. Návod na strategické získavanie zdrojov a vypracovanie dohôd (ISO 41012: 2017)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.05.2020

SK

Facility management. Slovník (ISO 41011: 2017)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.05.2020

SK

Facility management. Manažérske systémy. Požiadavky s návodom na použitie (ISO 41001: 2018)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.11.2020

SK

Proces údržby a súvisiace ukazovatele

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.02.2022

SK

Facility management. Vývoj stratégie facility managementu (ISO 41014: 2020)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.02.2022

SK

Facility management. Rozsah, kľúčové koncepcie a výhody (ISO/TR 41013: 2017)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.03.2023

EN

Údržba. Inžinierstvo údržby. Požiadavky

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.08.2023

SK

Facility management. Vývoj politiky facility managementu (ISO 41018: 2022)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.02.2024

SK

Facility management. Ovplyvňovanie správania organizácie s cieľom zlepšiť výsledky zariadenia (facility) (ISO 41015: 2023)

Objednať normu Náhľad do normy

Zrušená

Vydanie: 01.08.1996

SK

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. 2. časť: Osobitné požiadavky na čistiace spotrebiče na všeobecné účely

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.01.1999

SK

Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 4: Oddiel 8: Plánovanie údržby a jej zabezpečovania

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.02.2003

SK

Údržba. Pravidlá na prípravu zmlúv o údržbe

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.04.2003

SK

Terminológia údržby

Objednať normu

Dotaz zabral 0,400s.