Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 13485

STN EN ISO 13485

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 13485
Platnosť: Platná
Počet strán: 60
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 24,40€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21,96€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24,40€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31,72€
Slovenský názov: Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na regulačné účely (ISO 13485: 2016)
Anglický názov: Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes
Dátum vydania: 01. 03. 2017
Dátum zrušenia:
ICS: 03.120.10, 11.040.01
Triediaci znak: 85 5001
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 13485:2016, idt ISO 13485:2016, idt EN ISO 13485:2016/AC:2016
Vestník: 02/17
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 07/18, Oprava *AC V 01/19, Zmena A11 V 12/21, Zmena *A11 V 10/22
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 13485:2016-07 (85 5001)
Poznámka vo Vestníku: STN EN ISO 13485 z októbra 2012 sa môže súbežne s touto normou používať do 31. 3. 2019.
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia potrebuje preukázať svoju schopnosť poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby tak, že dôsledne plní požiadavky zákazníka a uplatniteľné regulačné požiadavky. Takéto organizácie môžu byť zapojené v jednom alebo vo viacerých štádiách životného cyklu, vrátane návrhu a vývoja, výroby, skladovania a distribúcie, inštalácie alebo servisovania zdravotníckej pomôcky a návrhu a vývoja alebo poskytovania súvisiacich činností (napr. technickej podpory). Túto medzinárodnú normu môžu použiť aj dodávatelia alebo externé strany, ktoré poskytujú produkt, vrátane súvisiacich služieb systému manažérstva kvality pre takéto organizácie. Požiadavky tejto medzinárodnej normy sú uplatniteľné pre organizácie bez ohľadu na ich veľkosť a bez ohľadu na ich typ s výnimkou prípadov, ktoré sú tu výslovne uvedené.