Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 61800-9-1

STN EN 61800-9-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 61800-9-1
Validity: Valid
Number of pages: 38
Language:
EN
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 9-1: Ekodizajn systémov výkonových pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií. Všeobecné požiadavky na tvorbu noriem na energetickú účinnosť zariadení s výkonovým pohonom použitím rozšíreného produktového prístupu (EPA) a semi-analytických modelov (SAM)
English title Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)
Release Date: 01. 12. 2017
Date of withdrawal:
ICS: 29.130.01, 29.160.30, 29.200
Sorting character/National clasification code 35 1725
Level of incorporation: idt EN 61800-9-1:2017, idt IEC 61800-9-1:2017
Official Journal 11/17
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 50598-1:2015-10 (35 1725)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: