Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.160.30

Number of records: 52

Back
33 2190 Valid

Elektrotechnické predpisy. Pripájanie elektrických strojov a pohonov s elektromotormi

Release Date: 19.12.1986

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.03.1996

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.04.2000

38 0210 Valid

Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-5: Elektrické zariadenie. Motory

Release Date: 01.02.2003

35 0040 Valid

Trojfázové asynchrónne motory na všeobecné používanie s normalizovanými rozmermi a výkonmi. Veľkosť kostier 56 až 315 a veľkosť prírub 65 až 740

Release Date: 01.06.2003

34 6520 Valid

Izolačné materiály. Priemyselné vrstvené tuhé tvarované rúry a tyče s pravouhlým a šesťuholníkovým prierezom na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 1: Definície, označovanie a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.06.2003

35 1720 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-1: Bezpečnostné požiadavky. Elektrické, tepelné a energetické požiadavky

Release Date: 01.02.2008

35 1725 Valid

Ekodizajn systémov výkonových pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií. Časť 3: Kvantitatívny prístup k ekodizajnu prostredníctvom posudzovania životného cyklu vrátane pravidiel kategórie produktov a obsahu environmentálnych vyhlásení

Release Date: 01.10.2015

35 1720 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-1: Bezpečnostné požiadavky. Elektrické, tepelné a energetické požiadavky

Release Date: 01.09.2017

35 1725 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 9-1: Ekodizajn systémov výkonových pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií. Všeobecné požiadavky na tvorbu noriem na energetickú účinnosť zariadení s výkonovým pohonom použitím rozšíreného produktového prístupu (EPA) a semi-analytických modelov (SAM)

Release Date: 01.12.2017

35 1725 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 9-2: Ekodizajn systémov výkonových pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií. Indikátory energetickej účinnosti systémov výkonových pohonov a spúšťačov motorov

Release Date: 01.12.2017

35 1720 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Špecifikácie menovitých údajov pre systémy nízkonapäťových jednosmerných výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou

Release Date: 01.06.2021

35 1720 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-1: Bezpečnostné požiadavky. Elektrické, tepelné a energetické požiadavky

Release Date: 01.06.2021

35 1720 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 2: Všeobecné požiadavky. Špecifikácie menovitého výkonu pre systémy napájania striedavým prúdom s nastaviteľnou rýchlosťou

Release Date: 01.07.2021

01 0206 Withdrawn

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

Release Date: 01.06.1968

01 0206 Withdrawn

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

Release Date: 01.04.1973

01 0206 Withdrawn

Zmysel otáčania motorov a hnaných strojov

Release Date: 01.11.1985

98 9001 Withdrawn

Motorové palivá pre vojenskú techniku. Zoznam vybratých druhov, spôsob ich určenia a pravidlá zameniteľnosti

Release Date: 01.03.1999

36 1950 Withdrawn

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na tepelné ochrany motorov

Release Date: 01.08.1999

85 6005 Withdrawn

Stomatologické násadce. Stomatologické nízkonapäťové elektrické motory (ISO 11498:1997)

Release Date: 01.03.2001

35 0000 Withdrawn

Točivé elektrické stroje. Časť 12: Rozbehové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchrónnych motorov nakrátko na napätie do 660 V, 50 Hz

Release Date: 01.10.2001

Dotaz zabral 0,415s.