Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 52022-1

STN EN ISO 52022-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 52022-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 32
Language:
EN
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Tepelné, solárne a svetelné vlastnosti stavebných konštrukcií a častí budov. Časť 1: Zjednodušená výpočtová metóda solárnych a svetelných charakteristík na zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením (ISO 52022-1: 2017)
English title Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 1: Simplified calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing (ISO 52022-1:2017)
Release Date: 01. 02. 2018
Date of withdrawal: 01. 05. 2019
ICS: 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0701
Level of incorporation: idt EN ISO 52022-1:2017, idt ISO 52022-1:2017
Official Journal 01/18
Amendments
Replaced by: STN EN ISO 52022-1:2019-05 (73 0701)
Repleces: STN EN 13363-1+A1:2008-01 (73 0701)
Note in Official Journal:
Subject of the standard:
Preview: Náhľad normy (PDF)