Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.120.10

Number of records: 278

Back
73 0548 Valid

Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

Release Date: 11.01.1985

72 7061 Valid

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Kondicionovanie na rovnovážnu vlhkosť pri definovaných teplotných a vlhkostných podmienkach

Release Date: 01.11.2000

73 0547 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Určenie tepelného odporu metódou teplej komory s použitím meradla tepelného toku. Murivo

Release Date: 01.12.2000

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 1: Všeobecné kritériá

Release Date: 01.04.2001

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 2: Merania metódou chránenej teplej dosky

Release Date: 01.04.2001

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 3: Merania metódou meradla tepelného toku

Release Date: 01.04.2001

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 4: Merania metódami teplej komory

Release Date: 01.10.2001

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 5: Merania metódami skúšania potrubí

Release Date: 01.10.2001

73 0572 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Suché a vlhké výrobky so stredným a nízkym tepelným odporom

Release Date: 01.10.2001

73 0573 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Výrobky s vysokým a stredným tepelným odporom

Release Date: 01.10.2001

74 6455 Valid

Okenice a rolety. Dodatočný tepelný odpor. Priradenie triedy prievzdušnosti výrobku

Release Date: 01.12.2001

73 0593 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Tepelnotechnický návrh základov na predchádzanie zdvihnutiu spôsobenému mrazom (ISO 13793:2001)

Release Date: 01.01.2002

73 0540 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia

Release Date: 01.03.2002

73 0599 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 2: Rámy

Release Date: 01.01.2004

73 0599 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 4: Schránky na zvinovacie okenice

Release Date: 01.01.2004

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 1: Mesačné priemery jednotlivých meteorologických prvkov (ISO 15927-1)

Release Date: 01.06.2004

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004)

Release Date: 01.05.2005

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 4: Hodinové údaje na posúdenie ročnej potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 15927-4:2005)

Release Date: 01.01.2006

73 0569 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti okien a dvier. Určenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 2: Strešné okná a iné vystupujúce okná (ISO 12567-2: 2005)

Release Date: 01.02.2007

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 6: Akumulované teplotné rozdiely (dennostupne)

Release Date: 01.03.2008

73 0566 Valid

Stavebné materiály a výrobky. Tepelno-vlhkostné vlastnosti. Tabuľkové návrhové (výpočtové) hodnoty a postupy na stanovenie deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín (ISO 10456: 2007)

Release Date: 01.08.2008

Dotaz zabral 0,438s.