Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.120.10

Počet záznamov: 273

Späť

Platná

Vydanie: 11.01.1985

CS

Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Kondicionovanie na rovnovážnu vlhkosť pri definovaných teplotných a vlhkostných podmienkach

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Určenie tepelného odporu metódou teplej komory s použitím meradla tepelného toku. Murivo

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2001

SK

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 1: Všeobecné kritériá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2001

SK

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 2: Merania metódou chránenej teplej dosky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2001

SK

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 3: Merania metódou meradla tepelného toku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

EN

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 4: Merania metódami teplej komory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

EN

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 5: Merania metódami skúšania potrubí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

EN

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Suché a vlhké výrobky so stredným a nízkym tepelným odporom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

EN

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Výrobky s vysokým a stredným tepelným odporom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

EN

Okenice a rolety. Dodatočný tepelný odpor. Priradenie triedy prievzdušnosti výrobku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2002

EN

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Tepelnotechnický návrh základov na predchádzanie zdvihnutiu spôsobenému mrazom (ISO 13793:2001)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2002

SK

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

EN

Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 2: Rámy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

EN

Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 4: Schránky na zvinovacie okenice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2004

EN

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 1: Mesačné priemery jednotlivých meteorologických prvkov (ISO 15927-1)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2005

EN

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

EN

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 4: Hodinové údaje na posúdenie ročnej potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 15927-4:2005)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2007

SK

Tepelnotechnické vlastnosti okien a dvier. Určenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 2: Strešné okná a iné vystupujúce okná (ISO 12567-2: 2005)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2008

EN

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 6: Akumulované teplotné rozdiely (dennostupne)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,411s.