Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50193-2-2

STN EN 50193-2-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 50193-2-2
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť
English title Electric instantaneous water heaters. Part 2-2: Performance requirements. Single point of use electric instantaneous showers Efficiency
Publication date 01. 03. 2018
Withdrawal date
ICS: 91.140.65
Triediaci znak: 36 1061
Úroveň zapracovania: idt EN 50193-2-2:2016
Vestník: 02/18
Amendments Zmena A1 V 11/20
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 50193-2-2:2017-05 (36 1061)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto kapitola časti 1 platí s touto zmenou: Dopĺňa sa: Táto norma platí pre jednobodové elektrické prietokové ohrievače vody s otvoreným výtokom pre domácnosť a na podobné účely na sprchovanie bez následného zmiešavania. Táto norma stanovuje iba skúšky na posúdenie energetickej účinnosti. Táto norma neplatí pre elektrické prietokové ohrievače vody, na ktoré sa vzťahujú iné časti tejto skupiny noriem.