Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 31000

STN ISO 31000

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN ISO 31000
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK/EN
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Manažérstvo rizika. Návod
English title Risk management. Guidelines
Release Date: 01. 03. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 03.100.01
Sorting character/National clasification code 01 0381
Level of incorporation: idt ISO 31000:2018
Official Journal 02/19
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN ISO 31000:2011-04 (01 0381), STN 01 0380:2003-03
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument poskytuje návod na manažovanie rizika, ktorému čelia organizácie. Aplikácia tohto návodu môže byť prispôsobená akejkoľvek organizácii a jej súvislostiam. Tento dokument poskytuje všeobecný prístup k manažovaniu akéhokoľvek typu rizika a nie je špecifický pre nejaký druh priemyslu alebo odvetvia. Tento dokument sa môže používať počas existencie organizácie a môže sa aplikovať na akúkoľvek činnosť vrátane rozhodovania na všetkých úrovniach.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 9
4 Zásady 11
5 Rámec 14
5.1 Všeobecne 14
5.2 Vodcovstvo a záväzok 15
5.3 Integrácia 16
5.4 Návrh 17
5.4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislostí 17
5.4.2 Formulovanie záväzku manažérstva rizika 18
5.4.3 Pridelenie rolí, právomocí, zodpovedností a zodpovedania sa v organizácii 19
5.4.4 Prideľovanie zdrojov 19
5.4.5 Vytváranie komunikácie a konzultácie 19
5.5 Implementácia 20
5.6 Hodnotenie 20
5.7 Zlepšovanie 20
5.7.1 Prispôsobovanie 20
5.7.2 Trvalé zlepšovanie 21
6 Proces 21
6.1 Všeobecne 21
6.2 Komunikácia a konzultácia 23
6.3 Predmet, súvislosti a kritériá 23
6.3.1 Všeobecne 23
6.3.2 Definovanie predmetu 23
6.3.3 Externé a interné súvislosti 24
6.3.4 Definovanie kritérií rizika 24
6.4 Posudzovanie rizika 25
6.4.1 Všeobecne 25
6.4.2 Identifikácia rizika 25
6.4.3 Analýza rizika 26
6.4.4 Hodnotenie rizika 27
6.5 Zaobchádzanie s rizikom 28
6.5.1 Všeobecne 28
6.5.2 Výber možností zaobchádzania s rizikom 28
6.5.3 Príprava a implementácia plánov zaobchádzania s rizikom 29
6.6 Monitorovanie a preskúmavanie 30
6.7 Zaznamenávanie a podávanie správ 30
Literatúra 32