Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12675

STN EN 12675

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12675
Validity: Valid
Number of pages: 20
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Radiče cestnej dopravnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť
English title Traffic signal controllers. Functional safety requirements
Release Date: 01. 12. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 6024
Level of incorporation: idt EN 12675:2017
Official Journal 11/19
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 12675:2018-03 (73 6024)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje požiadavky na bezpečnú funkčnosť radičov cestnej dopravnej signalizácie. Použitie tejto normy sa vzťahuje na trvalo a dočasne inštalované svetelné signalizačné zariadenia a prenosné svetelné signalizačné zariadenia s výnimkou prenosných svetelných signalizačných zariadení, ktoré sú schopné riadiť striedavú obojsmernú premávku v jednom jazdnom pruhu (ako je ďalej definované v 3.37) bez kontroly riadenia pohybu križujúcich vozidiel alebo chodcov. Radiče cestnej dopravnej signalizácie v zmysle tejto európskej normy sú určené na bezpečné riadenie kolidujúcej premávky pre vozidlá aj chodcov. Príkladom je signalizácia na križovatkách, priechody pre chodcov, signalizácia na zúžených miestach pozemných komunikácií a signalizácia pre verejnú hromadnú dopravu. Bezpečnostné požiadavky na elektrickú inštaláciu a dodatočné požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky, rozhrania s externými zariadeniami a skúšobné metódy na overenie zhody s touto európskou normou sú obsiahnuté v EN 50556.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 5
Úvod 6
1 Rozsah používania 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky na bezpečnú funkčnosť 10
4.1 Všeobecne 10
4.2 Zapojenie na sieť 10
4.3 Diagnostické kontroly logického systému radiča cestnej dopravnej signalizácie 10
4.4 Klasifikácia porúch 10
4.5 Kolízne stavy signálov 11
4.5.1 Kolízne signálne skupiny (nežiaduce signály) 11
4.5.2 Signál zelené svetlo/chýbajúci signál červené svetlo kolíznej signálnej skupiny 11
4.5.3 Chýbajúci signál červené svetlo/chýbajúci signál červené svetlo 12
4.6 Národné predpisy pre svetelné signály (nežiaduce signály) 12
4.7 Chýbajúce signály 13
4.7.1 Chýbajúce signály červené svetlo v signálnej skupine 13
4.7.2 Chýbajúce signály žlté alebo zelené svetlo v signálnej skupine 13
4.8 Posúdenie zhody 13
4.9 Bezpečnostné časy 14
4.10 Národné poradie signálov 14
4.11 Poruchy vonkajších vstupov 15
5 Poruchový stav 15
5.1 Všeobecne 15
5.2 Závažné poruchy 15
5.3 Nezávažné poruchy 15
5.4 Registrovanie porúch 15
6 Dokumentácia pre používateľa 16
7 Označovanie a etiketovanie 16
Príloha A (informatívna) – Odchýlky A 17
Literatúra 18